top of page

Zuig- en slikconsult

In de baarmoeder begint een baby al met het oefenen van zuigen en slikken, waarbij de mondspieren en tong verschillende bewegingspatronen leren. Na de geboorte heeft een baby reflexen om goed te kunnen zuigen en slikken. 

Wanneer het zuigen of slikken moeizaam gaat zal een kindje gaan compenseren. Er zit dan vaak veel spanning in het mondgebied. Borstvoeding kan pijnlijk verlopen en er kan onrust zijn bij de baby zoals refluxklachten en kramp. 

Roxane is gespecialiseerd in MNRI ® Reflexintegratie, waardoor zij geschoold is in manuele technieken bij baby’s. Zij kan je begeleiden bij het optimaliseren van het zuigen en slikken bij jouw kindje, wanneer hier belemmeringen in zijn.

Image by Brytny.com

Zuig- en slikconsult

Onderzoek

Tijdens een zuig- en slikconsult wordt er altijd gekeken naar de mondanatomie, spanningen in de kaken, de vorm van hetgehemelte en de functie van de tong. Indien de tongmobiliteit beperkt is in functie of wanneer er spanning zit rondom het mondgebied dan zullen baby’s klemmend drinken, moeite hebben met het vacuüm, melk knoeien, geluiden maken tijdens de voeding, onrustig zijn, gespannen zijn en spijsverteringsklachten hebben. 

De tong hoort mooi over de onderkaak naar buiten te worden gebracht, moet kunnen cuppen en van links naar rechts kunnen bewegen. Ook hoort een baby een goede lipsluiting te hebben en te slapen met een gesloten mondje waarbij de tong rust tegen het gehemelte. 
Ook kijken we naar de hele symmetrie van het lijfje. Het is niet alleen de mondmotoriek, alle spieren en weefselstructuren staan in verband met elkaar. Om goed je kaken te kunnen openen, is het belangrijk dat een baby van heupjes tot mond ontspannen is. 
Oorzaken waardoor er spanning zit in het lijfje kan te maken met de ligging in de baarmoeder, hoe de baby geboren is (denk aan keizersnede, vacuümpomp, moeizame of juist snelle persfase). Maar ook hoe een baby na de geboorte ligt en slaapt.
Het kan dan zijn dat er beperkingen zijn voor de baby en de kleine niet optimaal alle spieren op de juiste manier kan gebruiken. Dit heeft een rechtstreeks effect op de manier van drinken en aanhappen. 

Wanneer we de oorzaak achterhalen, kunnen we ook gericht werken met jullie aan een oplossing. Hierin werken wij nauw samen met andere zorgprofessionals zoals (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)manueel therapeuten, chiropractie, osteopathie, de tongriemkliniek en pre-verbale logopedisten.

 

Het consult
Tijdens een zuig- en slikconsult zetten wij in op de neurologische verbindingen door het lichaam (die een blauwprint heeft en reflexen) te activeren om de mond- en tongspieren op de juiste manier te gebruiken. De kracht zit in het herhalen, zodat het brein een goede imprint kan maken. Belangrijk is ook om thuis actief te blijven oefenen om de mondmotoriek van jouw baby zo optimaal mogelijk te stimuleren en te ontwikkelen. 

 

Zuig- en slikconsult vs. lactatiekundig consult

Wanneer je een hele concrete hulpvraag hebt omdat het zuigen moeizaam gaat aan de borst of fles dan kunnen wij jou helpen. Ook baby’s met strakke tongriempjes die niet behandeld worden, nog behandeld moeten worden of na de behandeling kunnen veel baat hebben bij een zuig- en slikconsult. Alleen de behandeling om de tongriem los te maken lost veelal nog geen compensatiegedrag op. De baby moet leren om met die ‘’nieuwe’’ tong te kunnen drinken. Ook voorafgaand aan de behandeling is het mogelijk om te starten met zuigtraining om zo de spanning in de spieren rondom de mond alvast te verminderen en ook een positieve associatie te krijgen met de oefeningen die na de behandeling ook weer worden ingezet. 

Een zuig- en slikconsult is een verlengstuk van een lactatiekundig consult, tijdens een lactatiekundig consult kijken we naar de algehele borstvoeding, observeren we de borstvoeding en ook hier beoordelen wij de mondanatomie en tongfunctie. Maar doen we geen zuig- en slikconsult. Dit is een los consult met een andere werkwijze. Indien je al een lactatiekundig consult hebt gehad bij ons dan is een intake niet nodig i.v.m. de uitgebreide anamnese vanuit het consult. Daardoor is de eerste afspraak korter. 

Tarieven

Zuig- en slikconsult

  • Consult aan huis: per 30 min. €60,- *

* De eerste afspraak incl. intake duurt een uur. Heb je daarvóór een lactatiekundig consult gehad bij Babypraktijk Noord, dan is de eerste afspraak een halfuur omdat de intake dan niet nodig is.
Elke volgende herhaalafspraak duurt 30 minuten;

* Indien je lactatiekundige zorg vergoed krijgt, kun je het zuig- en slikconsult declareren bij de zorgverzekeraar. 

* Bij afzegging van een consult binnen 24 uur voor aanvang, brengen wij 75% van het consult in rekening.

De reiskosten vanaf 10 kilometer bedraagt €0,23 per gereden kilometer gerekend vanaf Zevenhuizen.

Specialisatie

Specialisatie mondmotoriek

Roxane is lactatiekundige IBCLC sinds 2016 en heeft zich gespecialiseerd in de mondmotoriek van baby’s. Zij werkt vanuit de MNRI® Reflexintegratie, waardoor zij geschoold is in de manuele technieken bij baby’s. 

De modules die zij heeft gevolgd vanuit MNRI® zijn: 
- Dynamic and Postural Reflex Integration 
- Neurotactyle 
- Archetypes 
- Oral facial level 1 
- Oral facial level 2 

 


Samenwerking kinder-manueeltherapeut
Willemijn Haak en Suzan Fidder-Oostendorp van de Familiekliniek zijn kinder-manueeltherapeut. Zij kunnen helpen om de eventuele asymmetrie of spanning uit het gehele lijfje te krijgen, zodat de voorwaarden verbeteren om beter te kunnen drinken. De behandeling bestaat uit milde behandeltechnieken (niet kraken!). Je kunt ons samen inzetten tijdens een duoconsult, op deze manier werken we aan het complete lijfje van jouw baby. Voor meer informatie: www.familiekliniek.nl.

bottom of page