Taal voor taal cursus baby- en kindergebaren


Opzet training
:
Het is niet altijd even makkelijk, communiceren met baby’s, want ze praten nog niet.

Toch hebben baby’s al een heleboel te vertellen. Een kijkje in de gedachten van een baby. Het is voor elke ouder/professional een wens om te weten waar hun kleine bijvoorbeeld aan denkt, wat het ziet, voelt, hoort of wil. De methode van Taal voor Taal geeft inzicht in de gedachten van een kind. Allereerst door het begrijpen van non-verbale signalen (lichaamstaal) van de allerkleinsten. Het aflezen van lichaamstaal, zonder daar als ‘luisteraar’ vanuit je eigen interpretatie betekenis aan te geven. Omdat de gesproken taal voor baby’s en jonge kinderen nog niet toegankelijk is worden er eenvoudige gebaren (afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal) aangereikt. De gebaren (een motorische vaardigheid) kan een baby al vanaf 8 maanden maken. Het praten (fijne motoriek) ontwikkelt zich later. Deze methode van Taal voor Taal heeft profijt tot aan de peuterleeftijd.
Tijdens deze cursus komt ook de peuterleeftijd compleet aan bod, alleen vallen deze uren niet onder de accreditatie. 

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten en een online opdracht. De cursus is opgebouwd uit theorie (onderbouwd met filmmateriaal) en praktijk. De theorie gaat over lichaamstaal, de (motorische)ontwikkeling, breinontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen. De praktijk gaat over het aanleren en leren toepassen van minimaal 50 gebaren passend bij de belevingswereld van het jonge kind. De gebaren zijn afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal.

Na de cursus kunnen kraamverzorgenden binnen het gezin aan de slag met baby- en kindergebaren.

Zij:

             beheersen gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal passend bij baby’s en jonge kinderen

             herkennen de non-verbale signalen van baby’s en jonge kinderen

             weten hoe kinderen leren vanuit de theorie van de breinontwikkeling

             weten hoe kinderen tot spreken komen vanuit de theorie over spraak- en taalontwikkeling

             weten hoe kinderen gebaren leren vanuit de theorie over de motorische ontwikkeling

             kunnen de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk en daarop hun communicatie met baby’s en jonge kinderen aanpassen

             kunnen contact maken met baby’s en jonge kinderen volgens de principes ‘kijken-instappen-meegaan/meenemen’

             weten hoe zij als professional het gezin kunnen betrekken bij het communiceren met baby- en kindergebaren

Meer informatie op https://taalvoortaal.com/kraamzorg/

 

Accreditatie KCKZ:

3 KCKZ punten, bestaande uit 2 avonden training en een online opdracht. (De scholing duurt 4,5 uur)
Categorie C1, keuze verdiepende onderwerpen (2016 vrij punten) 

Docent/trainer:
De instructeurs zijn allen trainer bij Taal voor Taal. Gretha de Jonge-Meijer, Tamara Staring, Margreet Enting of Petra Nell.

 

Prijs:

135 euro

Datum:

De data van de cursussen zijn te vinden op de agenda van Taal voor Taal 

https://taalvoortaal.com/evenementen/


Lokatie:
Leek, Assen, Groningen of Veendam