top of page

KCKZ scholingen

Babypraktijk Noord biedt een breed aanbod van geaccrediteerde (bij)scholingen aan, voor kraamverzorgenden in de noordelijke provincies. Wij dragen graag bij aan de deskundigheid van de zorgverleners. De scholingen zijn allen geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg.


Trots kunnen wij meededelen dat wij alle (verplichte) scholingen kunnen aanbieden om volledig te herregistreren als kraamverzorgende. Op deze pagina vind je het huidige aanbod.

Voor vragen en/of meer informatie, zie onderstaand of neem contact op.

Baby KCKZ kraamzorg

Hieronder is het aanbod verdeeld onder de accreditatiesystematiek 2019 en de nieuwe accreditatiesystematiek van 2023. 

 

Omdat de docent(en) werkzaam zijn in de praktijk, zijn de scholingen naast de verdieping in theorie ook erg praktijkgericht. Interactie en casusbesprekingen zien wij als belangrijk(ste) middel tijdens de scholingen. 

Het aanbod  wordt gedurende het hele jaar aangevuld. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe scholingen, deze worden op maat gemaakt naar behoefte van zorgverleners of door eigen inzicht en nieuwe ontwikkelingen.

Wil je in de mailinglijst om de actuele scholingsplanningen te ontvangen met data en prijzen van de scholingen? Mail naar info@babypraktijknoord.nl 

Maatwerk en in-company scholingen zijn mogelijk, informeer gerust naar de mogelijkheden.
In overleg zijn een groot gedeelte van de scholingen ook online te volgen.
Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met ons op, wij streven er naar om binnen 48 uur te beantwoorden.

 

Indeling en aanbod Accreditatiesystematiek 2023

Onderdeel A: Vaardigheidstrainingen
A.1. EHBO kinderen
(Kinder)EHBO, reanimatie baby, kind en volwassene – (5 punten of herhalingscursus 2,5 punten voor zowel A.1 als A.2, waarvan 1 punt reanimatie)
A.2. Pasgeborene, kinder- en volwassene reanimatie
(Kinder)EHBO, reanimatie baby, kind en volwassene – (5 punten of herhalingscursus 2,5 punten voor zowel A.1 als A.2, waarvan 1 punt reanimatie)
A.3. Acute situaties in het kraambed:
Fysiologie en pathologie in het kraambed –  3 punten
Fysiologie en pathologie van de baring – 3 punten 


Onderdeel B: Inhoudelijke vakkennis
B.1. Borstvoeding pasgeborene
Borstvoeding teveel en te weinig, hyperlactatie en klierinsufficiëntie  – 2 punten 

WHO code, kolven & werken – 2 punten 

Borstvoeding casuïstiek – 2 punten

Borstvoeding de nieuwste inzichten – 2 punten
B.2. Verdieping inhoudelijke kennis kraamzorg
Hyperbillirubinemie – 2 punten 
Hechting – 2 punten

Verlies kindje voor, tijdens of na de geboorte – 3 punten

Kraamvrouw met psychische klachten – 2 punten
Kraamzorg na kunstverlossing of sectio – 2 punten
Geboortehormonen en pijnstilling – 2 punten 

B.3. Signaleren van en handelen bij risicovolle situaties
Meldcode, baby shaken syndroom en vroegsignalering – 2 punten B.3 en 1 punt B.4 (ook als e-learning)
Assisteren bij een badbevalling  - 2 punten 

B.4. Voorlichting en instructie
Meldcode, baby shaken syndroom en vroegsignalering – 2 punten voor B.3 en en 1 punt B.4 (ook als e-learning)

Culturen en gebruiken binnen de geboortezorg  - 2 punten 
Samen slapen met je baby  - 2 punten
Geboortereflexen – 2 punten  


Onderdeel C: Ondersteunende vakkennis  
Communicatie – 3 punten
Kader primair zorgproces en rapporteren – 2 punten 
Ketensamenwerking en beroepshouding – 2 punten 
Ergonomisch werken binnen de kraamzorg – 2 punten 


Onderdeel D:  Verdieping en algemene onderwerpen 
1. Partusassistentie/acute verloskunde 
Acute verloskunde en vervroegde inzet partus – 4 punten 

Partusassistentie – 2 punten 
2. Overige onderwerpen 
Hechting en draagdoek – 2 punten
Babymassage de basis – 2 punten 
Prenataal bewustzijn en geboortepatronen – 2 punten 

Indeling en aanbod Accreditatiesystematiek 2019

Categorie A

* (Kinder)EHBO en reanimatie – 5 punten of herhaling 2,5 punten 

* Borstvoeding teveel en te weinig, hyperlactatie en klierinsufficiëntie  – 3 punten 

* De herziene meldcode, baby shaken syndroom en vroegsignalering – 3 punten (kan ook met e-learning)

* WHO code, kolven & werken – 2 punten 

* Fysiologie en pathologie van de baring – 3 punten

* Fysiologie en pathologie van het kraambed – 3 punten

* Hyperbillirubinemie – 2 punten

* Borstvoeding casuïstiek – 2 punten
* Borstvoeding de nieuwste inzichten – 2 punten 

 

Categorie B

* Verlies kindje voor, tijdens of na de geboorte – 3 punten 

* Kraamzorg na kunstverlossing of sectio – 2 punten 

* Kraamvrouw met psychische klachten – 2 punten 

* Communicatie – 3 punten 

* Partusassistentie en kader om zorg te geven aan het primaire zorgproces – 3 punten (2 punten partusassistentie en 1 punt kader zorgproces) 

 

Categorie C1

* Hechting – 2 punten 

* Samen slapen met je baby – 2 punten 

* Hechting en dragen – 2 punten 

* Babymassage de basis – 2 punten 

* Prenataal bewustzijn en geboortepatronen – 2 punten 

* Geboortehormonen en pijnstilling  – 2 punten 

* Geboortereflexen – 2 punten 

* Assisteren bij een badbevalling – 2 punten 

* Culturen en gebruiken binnen de geboortezorg - 2 punten 
* Ergonomisch werken binnen de kraamzorg – 2 punten


Categorie C2

* Acute verloskunde en vervroegde inzet partus – 4 punten

* Partusassistentie en kader primair zorgproces – 3 punten (2 punten partusassistentie en 1 punt kader zorgproces) 

Werkwijze na inschrijving en algemene voorwaarden

 

Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na inschrijving wordt de factuur binnen enkele werkdagen per e-mail verzonden. De inschrijving is definitief nadat de betaling ontvangen is. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en verdere informatie per e-mail.  

 

Bij het uitschrijven van de scholing tot 15 dagen voor aanvang van de cursus, vindt restitutie plaats minus 10% administratiekosten. De restitutie zal binnen 10 werkdagen plaatsvinden. Meldt u zich af binnen 7 dagen voor aanvang van de scholing, dan kan er geen restitutie plaatsvinden. Iemand anders kan wel deelnemen in uw plaats.

 

Bij annulering door het Babypraktijk Noord in uitzonderlijke omstandigheden, zal er binnen 10 werkdagen restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde scholing.

 

Babypraktijk Noord houdt zich aan de wet AVG en zal zorgvuldig omgaan met alle gegevens. Babypraktijk Noord vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor de juiste afhandeling van de inschrijving. Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorverkocht aan derden. 

 

Er berust auteursrecht op alle documenten en scholingsmateriaal van Babypraktijk Noord. Het verveelvoudigen en publiceren is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Babypraktijk Noord. 

 

Binnen enkele weken na de scholing worden de accreditatiepunten van de scholing bijgeschreven bij het KCKZ.

 

Niet tevreden over een scholing of heb je feedback voor ons? Dan horen wij dit graag, zodat wij de scholingen kunnen blijven verbeteren. Bij klachten kan er contact met ons worden opgenomen, zodat we een passende oplossing kunnen vinden, er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden om de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. Indien er een langere onderzoekstermijn nodig is, zal Babypraktijk Noord een verwachte indicatie termijn doorgeven die nodig zal zijn voor het onderzoek. Mocht de uitkomst van de klacht of de procedure van omgaan met de klacht niet naar wens zijn dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg waarbij Babypraktijk Noord is aangesloten. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en zal 24 maanden worden bewaard.

IBCLC
NVL
KCKZ
WHO
CRKBO instelling
Voorwaarden KCKZ
bottom of page