Kraamzorg na kunstverlossing of sectio

Inhoud scholing

Waar hou je rekening mee na een kunstverlossing of sectio in de kraamperiode? Wat zijn de psychische aspecten hiervan? Praktische informatie en interactie zijn belangrijke onderdelen van deze scholing. 

Competenties en leerdoelen

  • Kent de mogelijke complicaties na een keizersnede benoemen.
  • De kraamverzorgenden kunnen de gevolgen en aandachtspunten in de zorg voor de kraamvrouw en haar baby na een keizersnede in het kraambed benoemen.
  • Kan benoemen hoe ze ouders kan ondersteunen bij de verwerking van de keizersnede en kan problemen in de verwerking signaleren en hier actie op ondernemen.
  • Kent de meest voorkomende complicaties tijdens de baring.
  • Kan uitleg geven welke medische gegevens er nodig zijn voor de tweede lijn bij overname van een partus van de eerste lijn.
  • Weet de gevolgen/aandachtspunten in de zorg voor moeder en kind na een gecompliceerde baring en kan deze benoemen.
  • Kan benoemen hoe je ouders kunt ondersteunen bij de verwerking van een baring met complicaties.
  • Weet hoe problemen te signaleren en hier actie op te ondernemen.

Accreditatiepunten
4 KCKZ punten Categorie B scholingen op onderwerp: kraamzorg in specifieke situaties (registratie 2016: kraamzorg na kunstverlossing of sectio)

Docent
Angeliek Visser, verloskundige

Data
Op aanvraag 

Duur scholing
18:30 – 22:45

Locatie
Zevenhuizen 

Kosten
75 euro