Categorie A: Verplichte scholingen volgens reglement 

* (Kinder)EHBO en reanimatie – 5.5 punten  (registratie 2016: 5,5 punten kinderehbo en reanimatie)

* Borstvoeding teveel en te weinig, hyperlactatie en klierinsufficientie  – 3 punten (registratie 2016: borstvoeding verdieping)

* De herziene meldcode, baby shaken syndroom en vroegsignalering – 3 punten (registratie 2016 -meldcode, SBS en vroegsignalering)

* WHO code, kolven & werken – 2 punten (registratie 2016: borstvoeding verdieping) 

* Fysiologie en pathologie van de baring – 2 punten

* Pathologie van het kraambed – 2 punten

Hyperbillirubinemie – 2 punten

* Borstvoeding casuïstiek – 2 punten