Werkwijze na inschrijving en algemeen voorwaarden van het BOC  

Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na inschrijving wordt de factuur binnen enkele werkdagen per e-mail verzonden. De inschrijving is definitief nadat de betaling ontvangen is. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en verdere informatie per e-mail.  

Bij het uitschrijven van de scholing tot 15 dagen voor aanvang van de cursus, vindt restitutie plaats minus 10% administratiekosten. De restitutie zal binnen 10 werkdagen plaatsvinden. Meldt u zich af binnen 7 dagen voor aanvang van de scholing, dan kan er geen restitutie plaatsvinden. Iemand anders kan wel deelnemen in uw plaats.

Bij annulering door het BOC in uitzonderlijke omstandigheden, zal er binnen 10 werkdagen restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde scholing.

BOC houdt zich aan de wet AVG en zal zorgvuldig omgaan met alle gegevens. Het BOC vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor de juiste afhandeling van de inschrijving. Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorverkocht aan derden. 

Er berust auteursrecht op alle documenten en scholingsmateriaal van het BOC. Het verveelvoudigen en publiceren is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BOC. 

Binnen enkele weken na de scholing worden de accreditatiepunten van de scholing bijgeschreven bij het KCKZ.

Niet tevreden over een scholing of heb je feedback voor ons? Dan horen wij dit graag, zodat wij de scholingen kunnen blijven verbeteren. Bij klachten kan er contact met ons worden opgenomen, zodat we een passende oplossing kunnen vinden, er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden om de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. Indien er een langere onderzoekstermijn nodig is, zal het BOC een verwachte indicatie termijn doorgeven die nodig zal zijn voor het onderzoek. Mocht de uitkomst van de klacht of de procedure van omgaan met de klacht niet naar wens zijn dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg waarbij het BOC is aangesloten. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en zal 24 maanden worden bewaard.